Hallenpreise

EinzelstundeAbo
TagZeitMitgliederNichtmitgliederMitgliederNichtmitglieder
Montag - Freitag07:00 - 08:0021,- €25,- €490,- €580,- €
08:00 - 16:0024,- €28,- €600,- €720,- €
16:00 - 22:0030,- €34,- €800,- €940,- €
Sa., So., Feiertag08:00 - 22:0024,- €28,- €600,- €720,- €
Alle Tage22:00 - 23:0021,- €25,- €490,- €580,- €

Preisliste Einzelstunde

Mitglieder

Montag-Freitag: 07:00 – 08:00 21€


08:00 – 16:00 24€


16:00 – 22:00 30€


Sa., So., Feiertage 08:00 – 22:00 24€


Alle Tage 22:00 – 23:00 21€

Nichtmitglieder

Montag-Freitag: 07:00 – 08:00 25€


08:00 – 16:00 28€


16:00 – 22:00 34€


Sa., So., Feiertage 08:00 – 22:00 28€


Alle Tage 22:00 – 23:00 25€

*Preise für Mitglieder

Einzelstunde Tennishalle im Sommer: 10,00* / 15,00 €

Preisliste Abo

Mitglieder

Montag-Freitag: 07:00 – 08:00 490€


08:00 – 16:00 600€


16:00 – 22:00 800€


Sa., So., Feiertage 08:00 – 22:00 600€


Alle Tage 22:00 – 23:00 490€

Nichtmitglieder

Montag-Freitag: 07:00 – 08:00 580€


08:00 – 16:00 720€


16:00 – 22:00 940€


Sa., So., Feiertage 08:00 – 22:00 720€


Alle Tage 22:00 – 23:00 580€